An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Næringsliv

Mistanke om ILA i Hammerfest

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved Tinnlandet i Hammerfest kommune i Finnmark. 

Artikkel av: John Inge Seljehaug
12. juni 2017 - 16.57
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 15517 Tinnlandet i Hammerfest kommune i Finnmark fylke, melder Mattilsynet mandag. 

«Mattilsynet har vært på inspeksjon i anlegget og tatt ut oppfølgende prøver for eventuelt kunne stadfeste diagnosen ILA. Utfyllende analyseresultater vil foreligge om noen dager», heter det i meldingen.

Det er Grieg Seafood Finnmark AS som driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Grieg Seafood informerte selv om mistanken i en børsmelding forrige uke.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet der må vise nødvendig aktsomhet for å unngå spredning av sykdom, opplyser tilsynet.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.