An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Næringsliv

Ny lånegaranti skal øke norsk eksport

Regjeringen lanserer i dag en ny statlig lånegaranti for å øke eksporten av norskproduserte produkter.

Artikkel av: Martine Holøien
29. juni 2017 - 16.11

- Norge trenger nye eksportkontrakter i flere næringer i årene som kommer. Bedriftene trenger å investere i ny teknologi, maskiner og utstyr. Statlige garantier kan være med på å skaffe bankfinansiering til disse investeringene, sier næringsminister Monica Mæland (H) i en melding torsdag.

Garantien er utviklet etter innspill fra blant andre Norsk Industri og forvaltes av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK).

- Garantien kan gis til alle banker som finansierer bedrifters investeringer i Norge. Investeringen må direkte eller indirekte føre til eksport, sier Wenche Nistad, administrerende direktør i GIEK.

Tiltaket bidrar til at norske eksportører har likere konkurransevilkår med konkurrentland.

Hittil har maritime bedrifter brukt GIEK mest, men den nye garantien vil kunne føre til at flere fastlandsnæringer følger etter. Garantien er en oppfølging av Industrimeldingen som regjeringen la frem i mars.

GIEK er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet og usteder garantier på vegne av den norske stat. GIEK forvalter garantier på 90 milliarder kroner.

Fra i dag torsdag 29. juni kan bankene søke om den nye internasjonaliseringsgarantien på giek.no. Utstedte garantier vil inngå i GIEKs ramme på 145 milliarder kroner.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.