An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Næringsliv

Prisveksten kraftig redusert

Statistisk sentralbyrås siste analyse viser klart fall i prisveksten og økt reallønn. 

Artikkel av: John Inge Seljehaug
8. juni 2017 - 11.02

Svakere krone og høye elektrisitetspriser bidro til at veksten i konsumprisindeksen (KPI) i fjor var på hele 3,6 prosent. I 2017 vil den ifølge SSB være redisert toø 2.1 prosent. 

« Fra en topp i juli 2016 er prisveksten kraftig redusert etter hvert som veksten i elektrisitetsprisene har kommet ned og ikke minst fordi inflasjonsvirkningene av tidligere kronesvekkelse stadig blir mindre», skriver SSB i sin siste analyse av norsk økonomi».

Ifølge beregninger gjort av SSB vil KPI-veksten i 2017 ha et årsgjennomsnitt på 2,1 prosent. i 2018 tror SSB den vil falle litt, før så å stige svakt videre. 

Årslønnen

Veksten i gjennomsnittlig årslønn er anslått til 2,3 prosent, mot 1,7 prosent i fjor.

Dette gir en reallønnsvekst i år på 0,2 prosent, mot minus 1,8 prosent i fjor, ifølge SSB.

« Noe lavere arbeidsledighet og bedret lønnsomhet i industrien bidrar til at reallønnsveksten gradvis øker i årene framover til 1,7 prosent i 2020», skriver statistikkbyrået.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.