Næringsliv

Prisveksten kraftig redusert

Statistisk sentralbyrås siste analyse viser klart fall i prisveksten og økt reallønn. 

Artikkel av: John Inge Seljehaug
8. juni 2017 - 11.02

Svakere krone og høye elektrisitetspriser bidro til at veksten i konsumprisindeksen (KPI) i fjor var på hele 3,6 prosent. I 2017 vil den ifølge SSB være redisert toø 2.1 prosent. 

« Fra en topp i juli 2016 er prisveksten kraftig redusert etter hvert som veksten i elektrisitetsprisene har kommet ned og ikke minst fordi inflasjonsvirkningene av tidligere kronesvekkelse stadig blir mindre», skriver SSB i sin siste analyse av norsk økonomi».

Ifølge beregninger gjort av SSB vil KPI-veksten i 2017 ha et årsgjennomsnitt på 2,1 prosent. i 2018 tror SSB den vil falle litt, før så å stige svakt videre. 

Årslønnen

Veksten i gjennomsnittlig årslønn er anslått til 2,3 prosent, mot 1,7 prosent i fjor.

Dette gir en reallønnsvekst i år på 0,2 prosent, mot minus 1,8 prosent i fjor, ifølge SSB.

« Noe lavere arbeidsledighet og bedret lønnsomhet i industrien bidrar til at reallønnsveksten gradvis øker i årene framover til 1,7 prosent i 2020», skriver statistikkbyrået.