Næringsliv

Positive tall fra Storbritannia

BNP-veksten som forventet i Storbritannia. 

Artikkel av: John Inge Seljehaug
26. juli 2017 - 10.36

Foreløpig BNP i Storbritannia steg 0,3 prosent i 2. kvartal 2017, sammenlignet med kvartalet før.

Foreløpige tall viser også at BNP på årsbasis var opp 1,7 prosent.

På forhånd var det ifølge estimater innhentet av Bloomberg News ventet en oppgang på 0,3 prosent på kvartalet og 1,7 prosent på årsbasis, skriver TDN Finans.