Næringsliv

Yellen: - Behov for gradvise renteøkninger

Inflasjonsresponsen i økonomien er den største usikkerhetsfaktoren, sier Janet Yellen.

Artikkel av: Martine Holøien
12. juli 2017 - 15.30

Sentralbanksjef Janet Yellen uttaler i innledningen til en høring i kongressen onsdag at ytterligere gradvise renteøkninger er nødvendig de kommende årene, melder Bloomberg News ifølge TDN Finans.

- Det er alltid betraktelig usikkerhet til økonomiske utsikter. Det er for eksempel usikkerhet om når, og hvor mye, inflasjonen vil respondere på strammere ressursutnyttelse, sier Yellen.

I sentralbankens basisscenario vil rentenivået fortsette å støtte jobbvekst og inntektsvekst.

Yellen sier at styringsrenten ikke trenger å bli så mye høyere for at rentene holder tilbud og etterspørsel i balanse i økonomien.

Videre sier Yellen at faktorer, uten å spesifisere hvilke, som holder den nøytrale renten lav, vil bli mindre over tid, noe som støtter sentralbankens argumenter for videre renteøkninger.

Fed venter med å starte slankingen av balansen i år, men størrelsen på balansen når slankingen er ferdig er usikker.