Næringsliv

Nordbytunnelen stenges i begynnelsen av september

Første helgen i september stenges Nordbytunnelen for oppgradering. Fra og med 4. september avvikles trafikken i ett løp fram til desember.

Audi R8 V10 Plus. Foto: Per Torstein Haugen

Audi R8 V10 Plus. Foto: Per Torstein Haugen

Artikkel av: NTB
10. august 2017 - 05.55

Tunnelen er stengt i begge løp 2. og 3. september. Deretter vil nordgående løp holdes stengt fram til 5. desember, mens sørgående løp får vekslende kjøreretninger, melder Vegvesenet.

– Vi ønsker å påvirke rushtrafikken minst mulig, og bruker derfor sørgående løp til å avvikle denne, sier prosjektleder Thomas Kalleberg.

E6 mellom Göteborg og Oslo går gjennom tunnelen, som ligger i Frogn og Ås kommune i Akershus.

For å tilrettelegge for rushtrafikken kommer det sørgående løpet til å brukes til nordgående trafikk mellom klokken 4.30 og 13.00, mellom klokken 13.00 og 20.00 skal løpet brukes til sørgående trafikk, mens det mellom 21.00 og 4.30 skal brukes av trafikk i begge retninger. E6 stenges helt under skifte av kjøreretning, som skal ta 15 minutter.

Møtende trafikk i rushperiodene ledes inn på fylkesvei 156.

(©NTB)