Næringsliv

Svakere fra meierikjempe - vil iverksette tiltak

Tine Gruppa vil ta grep for å snu nedgangen i salgsinntektene.

Foto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX.

Foto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX.

Artikkel av: Eline Hvamstad
30. august 2017 - 08.13

Tine Gruppa fikk et resultat før skatt i 2. kvartal 2017 på 416 millioner kroner, mot 488 millioner kroner ved samme korsvei i fjor.

Hittil i 2017 har Tine Gruppa et resultat før skatt på 754 millioner kroner, mot 843 millioner kroner i samme periode i fjor.

Driftsresultatet i 2. kvartal 2017 ble 452 millioner kroner, mot 510 millioner kroner i 2. kvartal 2016.

Driftsresultatet hittil i år ble 820 millioner kroner, mot 874 millioner kroner i samme periode i fjor.

De totale driftsinntektene i 2. kvartal 2017 ble 5,6 milliarder kroner, mot 5,7 milliarder kroner i samme kvartal i fjor.

De totale driftsinntektene hittil i år ble 11,0 milliarder kroner, mot 11,1 milliarder kroner i samme periode i fjor.

– Vi ser at forbedringseffektene avtar samtidig som vi ser en nedgang i våre salgsinntekter. Det er vi ikke fornøyd med og vil iverksette tiltak for å snu denne utviklingen. Vi må øke både veksttakt og konkurransekraft betydelig og vil komme tilbake med tiltak for å oppnå det, sier konsernsjef Hanne Refsholt i TINE.

Se hele rapporten her.