Næringsliv

Dette bekymrer Fed-økonomer

Fed-økonomer er bekymret for Feds evne til å stå i mot fremtidige kriser.

Analytiker fortviler over børsfall - Foto: AP

Analytiker fortviler over børsfall - Foto: AP

Artikkel av: Martine Holøien
28. september 2017 - 15.16

Økonomene Carlos Carvalho, Andrea Ferrero og Fernanda Nechioved ved Federal Reserve i San Fransisco er bekymret for at det kan bli vanskelig for sentralbanken å sette ned renten for å stimulere økonomien ved en eventuell ny finanskrise, skriver CNBC.

Årsaken er enkel: demografi.

«Fordi demografiske bevegelser har en tendens til være langvarige, kan effekten holde renten nær `lower bound` lengre,» skriver Fed-økonomene i en artikkel publisert på nettstedet til Federal Reserve i San Francisco. «Dette har potensiale til å begrense muligheten for sentralbanker til å respondere om økonomien plutselig skulle havne i en resesjon», hevder de. 

Økonomene peker på at mennesker blir stadig eldre og lever lenger og må derfor spare mer. Dette betyr at finansinstitusjoner ikke trenger å betale så mye rente på sparepengene. Samtidig vil en fortsatt nedgang i produktiviteten legge nedadgående press på på BNP, som igjen holder rentene nede.

«Den totale effekten på renter av en aldrende befolkning har vært negativ og er ventet å være langvarig.», mener økonomene.