Næringsliv

Ferske britiske nøkkeltall

To nøkkeltall fra britene tirsdag.

Storbritannia - Foto: AP

Storbritannia - Foto: AP

Artikkel av: John Inge Seljehaug
12. september 2017 - 10.57

Tall fra britiske statistikkmyndigheter tirsdag viser at konsumprisindeksen i Storbritannia steg 0,6 prosent på månedsbasis i august 2017.

Det var ifølge Bloombeg ventet en prisstigning på 0,5 prosent.

På årsbasis steg prisene 2,9 prosent, mot ventet 2,8 prosent.

Kjerneinflasjonen steg 2,7 prosent på årsbasis i august, opp fra 2,4 og ventet 2,5 prosent.

Produsentprisene

Produsentprisene i Storbritannia (PPI output) var opp 0,4 prosent på månedsbasis i august, og opp 3,4 prosent på årsbasis.

På forhånd var det ventet at produsentprisene skulle stige henholdsvis 0,1 prosent på månedsbasis og 3,1 på årsbasis.

PPI input var opp 1,6 prosent på månedsbasis, mot ventet opp 1,3 prosent.

På årsbasis var PPI input opp 7,6 prosent, mot en ventet oppgang på 7,3 prosent.