Næringsliv

Flyreiser og matvarer sendte inflasjonen ned

Inflasjonen i august var langt lavere enn ventet, men dette kan også være bunnen i år.

Halfdan Fenwick Grøngård. Foto: Iván Kverme/Finansavisen.

Halfdan Fenwick Grøngård. Foto: Iván Kverme/Finansavisen.

Artikkel av: Stein Ove Haugen
11. september 2017 - 09.25

Årsveksten i kjerneinflasjonen, KPI-JAE, falt overraskende fra 1,2 prosent i juli til 0,9 prosent i august.

Inflasjonen var lang lavere enn ekspertene hadde ventet. Norges Banks anslag var på 1,1 prosent , men snittet av forventningene i markedet var på 1,4 prosent.

- Det er ikke lenger grunnlag for å si at inflasjonsutviklingen har vært sterkere enn ventet. Med stor volatilitet i noen av priskomponentene gjennom sommeren, er det likevel sannsynlig at sentralbanken vil konkludere med at utviklingen har vært på linje med hva de forventet i juni-rapporten, skriver Handelsbanken Halfdan Grangård i sin morgenrapport.

Han peker på at fallet i årsveksten skyldes særlig store fall i prisveksten på flyreiser og matvarer. Grangård venter imidlertid at inflasjonen skal opp i månedene frem mot årsskiftet.

Mat og fly

Gjennom sommermånedene har utviklingen i flyprisene overrasket. Det normale er en høy månedsvekst i enten juni eller juli, og lav månedsvekst i den andre måneden. Sommeren over ett har altså flyprisene en tendens til å holde seg forholdsvis flate.

I år har det derimot vært en høy månedsvekst både i juni og juli og det var derfor også ventet et kraftig fall i august.

- Den forventede utviklingen i flyprisene slo til, og i tillegg var det forholdsvis svak utvikling i prisene på matvarer.

Prisveksten på matvarer har også vært unormalt høy i sommer og bidro med 0,3 prosentpoeng til nedgangen i kjerneinflasjonen i august.

Opp utover høsten

Den månedlige prisveksten i høstmånedene i fjor var uvanlig svak som et resultat av kronestyrkingen vi hadde gjennom 2016. Det vil neppe bli gjentatt i år ettersom kronestyrkingen i år er av forholdsvis fersk karakter.

Allikevel vil nok årsveksten i KPI-JAE holde seg klart under inflasjonsmålet, og oppgangen vil være en effekt av kortsiktig egendynamikk i prisene, og ikke reflektere det underliggende prispresset i norsk økonomi.