Næringsliv

Folkehelse lite lønnsomt for kommunene

Folkehelsearbeid gir store samfunnsøkonomiske gevinster, men kun fire prosent kommer kommunene til nytte, viser en ny rapport fra Vista analyse.

I skogen - Foto - Scanpix

I skogen - Foto - Scanpix

Artikkel av: Martine Holøien
24. september 2017 - 12.55

Rapporten viser også at uten nye folkehelsetiltak vil helseutgiftene øke med over 40 milliarder kroner ekstra i året.

- Helseutgiftene vil uten tvil være blant regjeringens største utfordringer framover. Vista Analyse sine funn er svært alvorlige, fordi kommunene har en sentral rolle i å oppfylle Stortingets mål om en friskere befolkning, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.

- Når kommunene skal løse problemet med fysisk inaktivitet, mens gevinstene havner hos NAV, arbeidslivet og i spesialisthelsetjenesten, er det ikke rart at det skjer så lite prioritering av det forebyggende arbeidet i kommunene, mener Heimdal.

Vista Analyses rapport nr 14/2017 «Fysisk inaktivitet: Hva koster det samfunnet? - Og hvem bærer kostnadene» er blant annet basert på undersøkelser i Drammen kommune.

- Stortinget bør legge om insentivordningene, og reorganisere folkehelsearbeidet. SSBs helseregnskap viser at kostnadene allerede vokser med over 15 milliarder i året. Én av tre i den voksne befolkningen deltar ikke arbeidslivet, og helse er en viktig årsak. Samtidig er statens inntekter fra olje og gass på vei ned. Dette er rett og slett ikke bærekraftig, advarer Lasse Heimdal.

En rapport fra Vista Analyse i 2016 viste at samfunnet kan spare opp mot 80 milliarder årlig hvis man satser mer på fysisk aktivitet.