Næringsliv

Forventer lavere produksjonsvekst ut 2017

Produksjonsveksten de tre siste månedene er likevel den sterkeste siden slutten av 2012

Øystein Olsen - Foto: Finansavisen

Øystein Olsen - Foto: Finansavisen

Artikkel av: John Inge Seljehaug
12. september 2017 - 10.04

Kontaktene i Norges Banks regionale nettverk melder om moderat vekst i produksjonen de siste tre månedene, skriver sentralbanken på sine hjemmesider tirsdag.

Veksten var noe høyere enn i perioden før, og kontaktene venter noe avtagende produksjonsvekst det neste halve året.

Produksjonsindikatoren var på 1,23 siste tre måneder, som er det sterkeste siden slutten av 2012.

- Kontaktene melder samlet at produksjonsveksten har tiltatt noe siden mai, i tråd med bedriftenes forventninger i forrige runde. Det er særlig vekst i offentlig etterspørsel og boligbygging som har bidratt til oppgangen. Samlet venter kontaktene at produksjonsveksten vil bli litt lavere de neste seks månedene. Enkelte bedrifter viser til at usikkerhet i boligmarkedet demper forventningene, heter det.

Den regionale nettverksindikatoren for produksjonsvekstforventninger de neste seks månedene kom inn på 1,11, ned fra 1,29 i forrige rapport (i juni).

Indeksen går fra -5 til +5, der -5 indikerer stort fall, mens +5 indikerer kraftig vekst.

Venter lavere vekst

Andelen av bedriftene som rapporterer om kapasitetsbegrensninger er lite endret, mens andelen bedrifter som melder om problemer med å få tak i arbeidskraft, har økt litt.

Kontaktene oppgir at sysselsettingen har økt moderat, og de venter moderat sysselsettingsvekst også de neste tre månedene.

Samlet anslår kontaktene i Norges Banks regionale nettverk en årslønnsvekst på 2,5 prosent for inneværende år, det samme som i forrige rapport. 

Olje, eksport og varehandel

Oljeleverandørene forventer at produksjonsfallet vil avta litt de neste seks månedene, og rapporterer også om at de planlegger en liten nedgang i investeringsnivået det kommende året. 

Varehandelen på sin side planlegger den høyeste veksten i investeringene i denne runden.

Kontaktene innen tradisjonell eksportindustri venter litt sterkere produksjonsvekst fremover, og viser til kapasitetsutvidelser, produktivitetsforbedringer og økt etterspørsel fra eksportmarkedene.

327 kontaktbedrifter har blitt intervjuet denne runden. Intervjuene ble gjennomført i august.