An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Næringsliv

- Hvor bekymret bør vi være?

Nå må regjeringen gjennomføre reformer og sørge for omstilling. Men uten å øke bruken av oljepenger, mener professor Hilde C. Bjørnland.

Hilde Bjørnland. Foto: Iván Kverme, Finansavisen.

Hilde Bjørnland. Foto: Iván Kverme, Finansavisen.

Artikkel av: Martine Holøien
17. september 2017 - 12.45
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Regjeringen skal, med fortsatt støtte fra sentrumspartiene, ta fatt på den vanskelige annenperioden, skriver professor ved samfunnsøkonomisk institutt ved Handelshøyskolen BI, Hilde C. Bjørnland, i BI Business Review. 

De neste årene vil bli preget av omstilling, digitalisering og en aldrende befolkning. Samtidig viser regjeringens egen perspektivmelding at statens utgifter vil øke raskere enn inntektene.

Så hvor bekymret skal vi være?

Norsk økonomi har kommet seg bra etter oljenedturen. Veksten er på vei opp, og ledigheten er fallende.

Bjørnland mener det er viktig å merke seg følgende: Norsk økonomi har hatt mange buffere som har fått virke for fullt under oljekrisen, buffere som ikke andre råvarerike land har hatt tilgang på.

  • Vi har hatt mulighet til å føre en svært ekspansiv finanspolitikk.
  • Rentene har blitt satt ned til historisk lave nivåer, som har bidratt til kronesvekkelse og økt konkurranseevne, men det har også bidratt til at boligpriser og gjeld har økt.

Bruken av oljepengene

Fremover vil bidraget fra Oljefondet, som andel av norsk økonomi, bli redusert. Finanspolitikken må derfor bli mindre ekspansiv, og veksten i oljepengebruken må ned, skriver Bjørnland. 

Rentene er allerede nær null. Samtidig har boligprisene falt de siste månedene, forhåpentlig kun en korreksjon, men vi kan ikke utelukke et fall med negative ringvirkninger.

Etter finanskrisen økte etter hvert oljeprisen kraftig, og vi fikk betydelig drahjelp fra den, forteller Bjørnland. Det kan vi ikke regne med nå.

Norge trenger modernisering

Vi må få teknologi og digitalisering enda høyere på dagsordenen. Incentivene til å jobbe må styrkes. Og vi må tørre å reformere skolen om vi skal klare oss i den internasjonale konkurransen, understreker Bjørnland.

- Programmering må for eksempel inn som obligatorisk fag i skolen allerede nå, mener hun.

Solberg-regjeringen la vekt på slike tanker foran valget. Nå har velgerne svart at de er enige i at utfordringene må vi løse - i fellesskap. Gjør vi det, får regjeringen en produktiv, men krevende annenperiode, avslutter Bjørnland. 

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.