Næringsliv

Langt færre går konkurs!

Enda en gladmelding fra norsk næringsliv.

Per Einar Ruud, fagansvarlig kreditt i Bisnode. Foto: Selskapet

Per Einar Ruud, fagansvarlig kreditt i Bisnode. Foto: Selskapet

Artikkel av: Øystein Byberg
8. september 2017 - 15.10

Tall fra data- og analyseselskapet Bisnode viser at antall konkurser i næringslivet er på vei ned. I august var det 18,4 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i august i fjor. Hittil i år har antall konkurser og tvangsavviklinger gått ned med 2,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.
– Nedgangen i antall konkurser er gledelig, og et klart tegn på at det nå går bedre i næringslivet, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode.

I årets åtte første måneder gikk 3.979 bedrifter konkurs eller ble tvangsoppløst av myndighetene. Samlet er det en nedgang på 2,6 prosent fra samme periode i fjor. Over en 12 måneders periode har antall konkurser og tvangsavviklinger gått ned med 1,9 prosent.

– Vi har sett over tid at det er færre bedrifter som går overende. Dette er en hyggelig melding for norsk økonomi, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode. – Framover ser det også lyst ut, da det i det siste har kommet mange positive signaler fra den viktige olje- og gassektoren, sier Ruud.

Det er nedgang i konkurser i de fleste bransjer. Industri, reiseliv, tjenesteyting og transport har alle nedgang i konkursene.

– Vi ser også en bedring for bransjene eiendom, bygg, anlegg, samt hotell og restaurant. Det er spesielt hyggelig siden det er bransjer som har vært plaget med mange konkurser de siste årene, sier kredittøkonom Ruud.

Mange blir tvangsavviklet

Det ble tvangsavviklet 33 prosent færre bedrifter i august i år enn i samme måned i fjor. Imidlertid har det de 12 siste månedene vært en økning på 6,4 prosent i antallet bedrifter som myndighetene har tvunget til oppløsning.

– Det er i hovedsak mindre bedrifter med liten aksjekapital som blir tvangsavviklet av myndighetene, for det mest på grunn av manglende innsending av regnskap, sier Per Einar Ruud i Bisnode.

– Bisnode sine tall for tvangsavviklinger og konkurser sier en hel del om hvordan det går med næringslivet totalt sett, men det gir også en viktig advarsel til andre selskaper som kan tape mye på at andre bedrifter går over ende, sier Ruud. – Det er derfor svært viktig å følge godt med på de man handler med, sier kredittøkonomen.