Næringsliv

Mange norske selskaper anmelder ikke lovbrudd

Hvert tiende norske selskap lar være å anmelde kriminalitet fordi de tror saken vil bli henlagt, viser en ny undersøkelse.

Artikkel av: NTB
20. september 2017 - 11.24

Den store kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i næringslivet avdekker alvorlig mistillit til politiet.

Ifølge Dagens Næringsliv som siterer den nye rapporten, har norske selskaper ikke tillit til politiets innsats og evne til å håndtere kriminalitet.

Opinion har gjennomført undersøkelsen KRISINO på oppdrag fra Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) hos ledere og sikkerhetsansvarlige i 2.000 private og 500 offentlige virksomheter.

Denne undersøkelsen viser at et «betydelig antall» avdekkede lovbrudd i næringslivet ikke blir anmeldt.

Hvert tiende norske selskap har det siste året opplevd lovbrudd som de altså ikke har anmeldt. På spørsmål om hvorfor svarer hele 69 prosent at den viktigste årsaken er at «politiet som regel henlegger saken», siterer Dagens Næringsliv.

Hvert femte selskap sier at de rett ut «mangler tillit til politiets kompetanse».

Og jo større selskapene er, jo mindre villige er de til å politianmelde lovbrudd, viser undersøkelsen.

Transportselskaper topper statistikken. Hvert femte transportselskap sier de har oppdaget kriminalitet som de ikke har anmeldt.

Det er snakk om blant annet dieseltyverier.

«Mange ser ingen grunn til å involvere en politietat som til dels oppleves som utilgjengelig, har tidvis liten grad av dialog, lang saksbehandlingstid og ofte endre med å henlegge eller kutte ned saken til mindre forhold», heter det i undersøkelsen.

Undersøkelsen legges fram på en sikkerhetskonferanse i Oslo onsdag. (©NTB)