An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Næringsliv

Nordea advarer mot hylekoret

Kjetil Olsen Foto: Brian Cliff Olguin/Finansavisen.

Kjetil Olsen Foto: Brian Cliff Olguin/Finansavisen.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
6. september 2017 - 09.05
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Nordea Markets er ute med sin seneste utgave av konjunkturrapporten Nordic Economic Outlook.

Der åpner sjeføkonom Kjetil Olsen for at sykliske, og ikke strukturelle forhold, kan ha vært den viktigste grunnen til den lave produktivitetsveksten det siste tiåret.

- I så fall kan vi se mer normale vekstrater fremover, i takt med at økonomiene friskmeldes, skriver han i sin innledning.

Ifølge Olsen er ingenting viktigere for velstandsutviklingen enn veksten i timeverksproduktiviteten, noe som kan forklare den økte bekymringen for at produktivitetsveksten blant industrilandene har avtatt de siste årene.

- Arbeidsføre må produsere mer

Sjeføkonomen mener mer normale vekstrater kan komme godt med fremover.

- De neste 30 årene vil det i OECD-området og i Kina til sammen bli 300 millioner flere pensjonister. I samme periode blir det 200 millioner færre i arbeidsfør alder. For å opprettholde veksten og velferden, er vi derfor avhengig av at de som fortsatt er arbeidsføre, klarer å produsere stadig mer, fortsetter han.

Olsen synes derfor det virker bakvendt å bekymre seg for en mulig robotrevolusjon.

- Rask utvikling innen robotteknologi og kunstig intelligens gir stort potensial for at maskiner tar over arbeidsoppgaver tidligere utført av mennesker. Det er akkurat det vi trenger. Automatisering betyr høyere produktivitet og høyere inntekter. Høyere inntekter vil gi høyere etterspørsel og nye jobber, også i andre sektorer enn de som automatiseres, resonnerer han.

- Vi trenger smarte roboter

Nordeas sjeføkonom mener derfor at robotene ikke bør ses på som en trussel, men en løsning.

- Arbeidskraft kan komme til å bli mangelvare. Vi trenger smarte roboter i hopetall og bør ønske dem velkommen, er hans klare oppfordring.

Ifølge Olsen kommer produktivitetsveksten mest trolig noe opp, bare vi får finanskrisen enda lenger unna.

- Og selv om det trolig vil ta tid, har robotrevolusjonen potensial til å løfte produktivitetsveksten til nye høyder og løse utfordringene eldrebølgen gir. Et slikt syn utfordrer også de forventningene som ligger implisitt i de lave langsiktige rentene. Kanskje skal vi ikke høre på hylekoret som frykter både massearbeidsledighet og stagnasjon, avslutter han.

Jekker opp veksten kraftig

Nordea Markets hever i rapporten vekstprognosene for norsk økonomi de neste årene.

For inneværende år anslår meglerhuset nå 1,9 prosent vekst i fastlands-BNP, noe som tilsvarer en oppjustering fra 1,7 prosent i forrige konjunkturrapport i mars.

For 2018 jekker Nordeas økonomer prognosen kraftig opp.

Mens de i mars-rapporten anslo 2018-veksten i fastlands-BNP til 1,9 prosent, er anslaget i denne rapporten løftet til 2,6 prosent.

- Veksten i fastlandsøkonomien i 1. halvår var relativt sterk. Fallet i de oljetunge næringene har stoppet opp, mens resten av økonomien fortsatt vokser i et solid tempo. Vi regner med en forsiktig oppgang i de oljetunge næringene i årene som kommer. Oljeinvesteringen er nær bunnen, samtidig som norsk leverandørindustri kan vinne markedsandeler både hjemme og ute, dels som følge av en relativt svak krone, forklarer sjefanalytiker Erik Bruce.

Kronestyrkelse neste år?

Samtidig regner Nordea med fortsatt solid vekst i resten av næringslivet, slik at «veksten i fastlandsøkonomien de neste årene blir solid, særlig i 2018».

Ifølge Bruce og hans kolleger er effekten av kronesvekkelsen neppe uttømt for resten av de konkurranseutsatte næringene.

- Fastlandseksporten kan vokse bra fremover. I løpet av 2018 regner vi med at kronen styrker seg en del og i 2019 vil drahjelpen vi nå får av svak krone avta, heter det videre.

Nordea påpeker at etterspørsel etter investeringsvarer fra næringslivet er på vei opp, godt hjulpet av lave renter og bedre utsikter for økonomien.

- Investeringene er fortsatt på et lavt nivå og vi regner med bra vekst i bedriftsinvesteringene både i 2018 og 2019, skriver Bruce.

I 2019 øyner økonomene i Nordea Markets en vekst i fastlands-BNP på 2,0 prosent.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.