Næringsliv

- Norsk økonomi har tatt seg kraftig opp

Men renteøkningen ligger fortsatt litt frem i tid, tror eksperter.

Jeanette Strøm Fjære, DNB Markets Foto: Berit Roald / NTB scanpix.

Jeanette Strøm Fjære, DNB Markets Foto: Berit Roald / NTB scanpix.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
12. september 2017 - 11.35

Dagens tall fra Norges Banks regionale nettverk av bedrifter viste at veksten i produksjonen tok seg ytterligere opp i 3. kvartal.

Produksjonsveksten er faktisk den sterkeste siden slutten av 2012.

- Har tatt seg kraftig opp

Bedriftene venter dog en litt svakere produksjonsvekst fremover enn i forrige rapport (i mai), men ifølge Nordea Markets vil den stabilisere seg på solide nivåer fremover.

- Tallene er mye på linje med en faktisk BNP-vekst i 2. kvartal (0,7 prosent), og bekrefter hovedbildet: Veksten i norsk økonomi har tatt seg kraftig opp, og ser ut til å flate ut på 0,5-0,6 prosent på kvartalsbasis. Dette er på linje med både vår og Norges Banks syn, skriver sjefanalytiker Erik Bruce i en oppdatering.

- Høyere rente må vente

Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets mener produksjonsveksten fortsatt er over det meglerhuset anser som trendvekst i økonomien.

- Dette underbygger at det nå går bedre i norsk økonomi, selv om usikkerheten knyttet til boligmarkedet har økt litt. Rapporten er greit i tråd med Norges Banks anslag, og bør derfor ikke påvirke rentesettingen i nevneverdig grad. Men med en inflasjon godt under målet og en gradvis bedring i økonomien, vil det ta tid før renten settes opp og vi venter ikke første renteheving før mot slutten av 2019, skriver hun i en kommentar.

- Neppe sterkere vekst

Ifølge Handelsbankens beregninger venter Norges Bank en vekst i BNP for fastlandsøkonomien som holder seg nærmere 0,50 prosent fra 4. kvartal og fremover.

- Alt i alt ligger disse utsiktene veldig nær de seneste produksjonsestimatene fra kontaktbedriftene i Norges Banks nettverk. Men det kan hende at sentralbanken hever sine estimater for produksjonsgapet (kapasitetsutnyttelsen) noe, på grunnlag av marginalt sterkere BNP-vekst i 1. halvår i år, skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i en oppdatering.

- Men vi ser liten grunn for banken til å antyde sterkere BNP-vekst (på kvartalsbasis) fremover, sammenlignet med prognosene i den pengepolitiske rapporten i juni, legger han til.