An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Næringsliv

- Økt tvil om snarlig renteøkning

Orkanene Harvey og Irma kan påvirke den amerikanske sentralbankens rentebeslutninger.

AP Photo

AP Photo

Artikkel av: Øystein Byberg
14. september 2017 - 07.57

Orkanene Harvey og Irma har ifølge DNB Markets bidratt til økt tvil om en snarlig renteøkning i USA. Ifølge NY Feds sjef William Dudley har imidlertiden effekten av slike katastrofer på den samlede amerikanske økonomien tidligere vist seg å være beskjedne og forbigående.

«På kort sikt vil orkanene selvsagt vise igjen i nøkkeltallene, blant annet i arbeidsmarkedsstatistikken. Antall førstegangssøkere til ledighetstrygd («initial claims») kan komme til å øke med 50.000 i ukene som kommer. Dagens tall vil trolig vise en bare marginal oppgang, til 300.000», skriver DNB Markets i dagens morgenrapport.

I dag vil amerikanske inflasjonstall få oppmerksomhet, en knapp uke før Feds pengepolitiske beslutninger blir kjent.

«Svake inflasjonstall har mesteparten av skylden for at markedet (i motsetning til oss) ikke tror at sentralbanken vil heve renten videre i år. Kjerneinflasjonen, som i januar i år lå på 2,3 prosent, ventes å ha avtatt videre med en tidel til 1,6 prosent i august, det laveste nivået siden januar 2015. Fed har pekt på at nedgangen i stor grad skyldes forbigående faktorer som en brå nedgang i prisen på trådløse mobiltelefontjenester og helsetjenester. Men i en interessant tale torsdag forrige uke innrømte NY Feds sjef William Dudley, en nær alliert av sentralbanksjef Yellen, på at det også kan være snakk om en mer langvarig og bredt basert trend nedover for inflasjonen», skriver meglerhuset.

Dudley løftet frem at skiftet fra fysiske salgssteder i detaljhandelen til nettbasert salg, der kjøpere raskt og enkelt kan sammenligne priser, kan ha redusert kundenes merkevarelojalitet og bedriftenes prisingsmakt.