An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Næringsliv

SSB: AKU-ledighet faller under 4 prosent

SSBs beregninger viser at sysselsettingen tar seg opp og at AKU-ledigheten vil fortsette å falle.

En arbeidsledig mann på jakt etter ny jobb - Foto: AP

En arbeidsledig mann på jakt etter ny jobb - Foto: AP

Artikkel av: Stein Ove Haugen
7. september 2017 - 11.26

Nedgangen i arbeidsledigheten som vi har sett i det siste henger sammen med at flere har valgt å trekke seg ut av arbeidsstyrken i denne perioden. Dette gjelder spesielt unge som i større grad velger utdanning framfor å være aktive i arbeidsmarkedet, skriver SSB i sin Økonomiske analyser, 3/2017

Byrået slår også fast at aldringen av befolkningen har bidratt til lavere arbeidsstyrke ettersom eldre personer har lavere yrkesdeltakelse enn resten av befolkningen i yrkesaktiv alder.

Vi regner med at sysselsettingen tar seg litt opp i 2017 og videre framover i takt med konjukturoppgangen, heter det videre.

SSB mener også at bedringen av konjunktursituasjonen også vil bidra til at arbeidsstyrken øker.

Ifølge SSBs beregninger faller arbeidsledigheten (AKU) fra dagens 4,3 prosent til i underkant av 4 prosent mot slutten av prognoseperioden.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.