An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Næringsliv

SSB: - Ingen renteendring med det første

SSB tror ikke på noen renteendring i Norge før i 2020, men tror at rammelånsrenta vil falle litt.

Foto: Shutterstock/NTB Scanpix.

Foto: Shutterstock/NTB Scanpix.

Artikkel av: Stein Ove Haugen
7. september 2017 - 11.15

Veksten i norsk økonomi har tatt seg opp og ledigheten har falt. Økt BNP-vekst og redusert ledighet taler isolert sett for økte renter framover. Men siden BNP for Fastlands-Norge fortsatt vil ligge under trend-nivå de nærmeste årene og ledigheten fortsatt kan oppfattes som høy, vil det nok ta en stund før renteøkningene kommer, skriver SSB i sin Økonomiske analyser, 3/2017

Utviklingen i boligprisene i det siste, kombinert med våre prognoser om fall framover, reduserer også behovet for en renteøkning nå. Vi legger derfor til grunn at det ikke kommer noen renteøkninger med det første, slår byrået fast.

I 2020 kommer vi ifølge våre beregninger inn i en svak høykonjunktur, og vi regner med at også rente­ økningene først kommer da, heter det.

Som følge av fallet i pengemarkedsrenta hittil i år og våre prognoser på at denne holder seg lav framover, regner vi med at rammelånsrenta vil falle litt og komme ned i 2,4 prosent i begynnelsen av neste år.