Næringsliv

SSB: Konjunkturbunnen er passert

Fastlandsøkonomien passerte en konjunkturbunn ved siste årsskifte, slår SSB fast. 

Thomas von Brasch. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Forsker Thomas von Brasch presenterer konjunkturtendensene for Norge under en pressekonferanse hos Statistisk sentralbyrå (SSB) i Oslo torsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Artikkel av: Stein Ove Haugen
7. september 2017 - 11.06

Nasjonalregnskapstallene viser et tydelig omslag til høyere vekst i de to første kvartalene i 2017 enn vi har hatt siden første halvår 2014 da en moderat konjunkturtopp ble passert, skriver SSB i sin Økonomiske analyser, 3/2017

Omslaget kommer ikke overraskende på byret, som i sin konjunkturoversikt for ett år siden konkluderte med at dette kom til å skje.

Byrået skriver videre at omslaget nå er svakt sammenliknet med de to andre oppgangene Norge har hatt på 2000-tallet.

Både oppgangen som startet i 2003 og i 2011 kjennetegnes av mer markerte økninger i veksttakten enn hva vi har hatt så langt i 2017. Oppgangen fra 2003 var preget av et meget kraftig oppsving både i olje- og øvrige næringsinvesteringer, i husholdningenes konsum og etter hvert også i tradisjon­ell eksport. Også oppgangen i 2011 var preget av kraftig investeringsvekst, men da var økte oljeinvesteringer den viktigste drivkraften sammen med økte boliginvesteringer. Derimot ga verken husholdningenes konsum eller eksport vesent­lige impulser til forrige oppgang. En viktig modererende faktor nå ser ut til å være at boligmarkedet flater ut på et tidspunkt da oppsvinget er i sin begynnel­se, mens økte boliginvesteringer og boligpriser i større grad sammenfalt med de to foregående oppgangene, heter det.

Framover venter SSB at relativt høy vekst i etterspørselen fra Norges handelspartnere, fortsatt svak krone og lave renter vil bidra til at norsk økonomi vil være i en oppgangskonjunktur og nå en konjunkturnøytral situasjon i 2020.

Hele Økonomiske analyser, 3/2017