Næringsliv

- Selv Rogaland har knapphet på folk

- Nå har flere bedrifter for få folk og har vansker med å få tak i enkelte yrkesgrupper, sier Kyrre M. Knudsen i SR-Bank om arbeidsmarkedet i Rogaland.

Foto: Finansavisen

Foto: Finansavisen

Artikkel av:  Redaksjonen
3. september 2017 - 12.41

FINANSAVISEN: Registrert ledighet hos Nav sank i august til 2,6 prosent, målt sesongjustert og inkludert tiltaksplasser. Totalt var under 93.000 ledige eller på tiltak ved utgangen av måneden.

Dette er et knepp lavere enn Norges Bank har lagt til grunn for sine renteplaner, og det er niende måned på rad med fall i bruttoledigheten.

Les også: Trygve Hegnar om de nye jobbene

Mangler folk

Rogaland og resten av kystfylkene er definitivt forbi bunnen. I Rogaland har ledigheten i år sunket fra 4,5 til 3,8 prosent.

– Dette er veldig gledelige tall. Det er sjelden man ser slike sesongjusterte endringer fra måned til måned, men nå har vi hatt et par måneder med 0,2 prosentpoengs nedgang, sier sjeføkonom Kyrre Martinius Knudsen i SR-Bank.

Han viser også til at varslede nedbemanninger i Rogaland har falt til det laveste nivået siden oljeprisfallet startet i 2014, og ser derfor for seg videre nedgang i ledigheten regionalt.

– Det har vært et kraftig omslag fra vårparten, da bedriftene fortsatt var forsiktige, til nå, hvor flere bedrifter har for få folk.

Må lokke folk tilbake

– Snakker vi om reell knapphet på arbeidskraft?

– Ja, selv innen oljeservice er det vanskelig å få tak i prosessingeniører og enkelte andre yrkesgrupper.

Knudsen viser til Norges Banks regionale nettverk, hvor bedriftene oppgir at kapasitetsutnyttelsen er på vei opp, men at den ennå ikke er høy.

– Så i makro er det fortsatt ledig kapasitet, men vi skal passe på, maner han.

– Vi kan få en catch-up-effekt, der bedriftene har holdt igjen, og så skal ekspandere samtidig. Da kan det bli trangt i døren.

Knudsen viser til at flere har gått fra oljenæringen til ingeniørstillinger innen veibygging og annen fastlandsvirksomhet.

– Det er ikke så lett å lokke dem tilbake.

– Ser du tegn til økt lønnspress når sysselsettingen øker i regionen?

– Det korte svaret må bli «ja», selv om det er mye stivheter i gjennomsnittslønninger. Jeg ser tegn til at det tar seg opp, blant annet ved at timeprisene hos konsulentbyråene har passert bunnen og tikker oppover.

Tror konjunkturene hjelper

Noe av fallet i ledigheten skyldes at yrkesdeltagelsen nasjonalt synker. Knudsen tror dette dels skyldes demografi, dels feilmåling og dels konjunkturene.

– Yrkesdeltagelsen måles opp til 74 år. Når reell pensjonsalder er kanskje 64 år, og vi blir flere eldre, gjør det sitt til at yrkesdeltagelsen målt på denne måten synker, sier Knudsen.

– Men jeg vil tro at yrkesdeltagelsen øker igjen i takt med bedre konjunkturer.

Både DNB Markets og Nordea Markets mener de siste månedenes fall i Nav-ledigheten bekrefter en klart synkende trend. Nivået er nå litt lavere enn Norges Bank har lagt til grunn. Viktigere er trolig at Norges Bank ser for seg omtrent flat utvikling herfra, mens trenden tilsier et videre fall.

«Hvis dette fortsetter som nå, så vil produksjonsgapet, slik Norges Bank måler det, være lukket neste år, og ikke først i 2020,» konkluderer Bruce.

Norges Banks dilemma blir da at inflasjonen fortsatt er langt under målet, slik at Norges Bank likevel trolig må vente til 2019 med første heving, tror han.

Det var ikke store markedsutslag på Nav-tallene.

Den norske innkjøpssjefindeksen PMI holder seg på høye nivåer, selv med fallet fra 57,5 i juli til 55,7 i august.

Les også: Søndagens aksjetips