Næringsliv

Stygge tall fra Arbeidstilsynet

Da Arbeidstilsynet gikk til aksjon for å sjekke sikkerheten i høyden på byggeplasser, så de seg nødt til å stanse 40 prosent av arbeidet.

Byggeplass. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix.

Byggeplass. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix.

Artikkel av: NTB
9. september 2017 - 06.47
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

345 virksomheter ble kontrollert, av dem fikk 150 virksomheter arbeidet stanset på grunn av overhengende fare for liv og helse. Kontrollene ble gjort i løpet av siste halvdel av august.

Stillas, stiger og atkomst til tak er blant forholdene som ble kontrollert for å få ned antall fallulykker.

– Næringen er risikoutsatt, men mange ulykker og dødsulykker, og er derfor en av Arbeidstilsynets hovedprioriteringer også de kommende årene, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Nesten 90 prosent av de 345 kontrollerte virksomhetene risikerer å få overtredelsesgebyr. Det kan pålegges når arbeidere jobber usikret og dermed utsetter seg for reell fallrisiko.

– Brudd på regelverket om arbeid i høyden er svært kritikkverdig og faren for alvorlige skader er stor. De arbeidsgiverne som sparer penger på å ikke ivareta sikkerheten godt nok, risikerer å overtredelsesgebyr. Det skal ikke lønne seg å prioritere profitt foran sikkerhet, sier Vollheim.

Gebyret for overtredelser er normalt minst 50.000 kroner.

(©NTB)

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.