An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Næringsliv

- Tror på høyere trykk i norsk økonomi

Rente- og valutamarkedet retter tirsdag øynene mot tallene for Norges Banks regionale nettverk for 3. kvartal som kommer klokken 10.

Erik Bruce - Foto: Finansavisen

Erik Bruce - Foto: Finansavisen

Artikkel av: Martine Holøien
12. september 2017 - 09.21
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Nettverksundersøkelsen er en god indikator på aktiviteten i norsk økonomi, og tallene for 2. kvartal viste en økning på 0,6 prosent, og en kvartalsvis vekstrate på 0,65 prosent. Dette stemmer godt overens med veksten i BNP i 2. kvartal som viste 0,66 prosent, skriver Erik Bruce i Nordea Markets i sin morgenrapport. 

Nøkkeltallene siden juni har vist bedre kapasitetsutnytting enn ventet. Nordea Markets venter derfor at Norges Bank oppjusterer anslaget for kapasitetsutnyttingen i neste ukes pengepolitiske rapport.

«Hvis ikke dagens tredje kvartal regionale nettverk skuffer på nedsiden regner vi med at Norges Bank oppjusterer anslaget for kapasitetsutnyttingen i neste ukes pengepolitiske rapport», heter det i rapporten.

Videre skriver Nordea at Norges Bank venter en vekst på 0,6 prosent kvartalsvis i 3. kvartal og regner med at nettverket antyder en vekst ikke langt unna det. Likevel understreker Nordea at det ikke er snakk om noen snarlig sannsynlighet for en renteøkning i renteprognosen.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.