Næringsliv

Mer på lager i USA

Engroslagrene i USA steg litt mindre enn ventet i august.

Et enormt amerikansk flagg pryder New York Stock Exchange - Foto: CC

Et enormt amerikansk flagg pryder New York Stock Exchange - Foto: CC

Artikkel av: Are  Strandli
6. oktober 2017 - 16.01

Engroslagrene i USA steg 0,9 prosent fra juli til august, viser endelige tall fra amerikanske myndigheter.

Det var ventet en oppgang på én prosent, ifølge Bloomberg-estimater.