Næringsliv

Norsk industri skuffer stort

Produksjonen falt i fisk.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
6. oktober 2017 - 08.00

Sesongjusterte tall fra SSB viser at industriproduksjonen falt 5,7 prosent fra juli til august.

Konsensus pekte mot et fall på 0,7 prosent.

I denne perioden bidro særlig næringsmiddelindustrien til nedgangen, sammen med bygging av skip og oljeplattformer.

Falt i fisk

Nedgangen i næringsmidler henger ifølge SSB blant annet sammen med redusert produksjon innen foredling og konservering av fisk.

Sesongjusterte tall viser også at industriproduksjonen falt 0,3 prosent i perioden juni-august 2017 sammenlignet med 3-månedersperioden før. 

I tillegg til liten aktivitet i disse næringene kan noe av nedgangen knyttes til mer ferieavvikling i august i år enn foregående år.

Lav aktivitet innenfor petroleumsrettet leverandørindustri (som samlet sett falt 3,3 prosent), er hovedårsaken til nedgangen.

Aktiviteten var særlig lav i maskinindustrien og i bygging av skip og oljeplattformer. I skips- og plattformbygging henger nedgangen delvis sammen med ferdigstillelse av flere prosjekter.

Les mer her.