Næringsliv

Sprikende laksepris

Prisene går litt ned for den minste fisken, mens den er litt opp for fisk over seks kilo.

Artikkel av: Martine Holøien
13. oktober 2017 - 14.45

-Det var forsøk på å få prisen litt opp, men det falt fort. Det står fremdeles litt fisk igjen fra denne uken som ennå ikke er solgt, og det ser også ut til at en del går til frys og lager. Det gjør at prisen er stabil for fisk mellom fire og seks kilo. For to til fire kilo er det en nedgang på grunn av sykdom og problem med amøber i sør, mens den er opp for fisk over seks kilo. I sum er det nok en relativt flat pris den kommende uken, sier en av eksportørene Intrafish har snakket med, ifølge TDN Finans.

De andre oppdretterne bransjenettsiden har snakket med danner et lignende bilde av situasjonen, og de fleste er fornøyde med priser rundt 50 kroner i midten av oktober.

-Et prisnivå rundt 50 kroner er helt flott. Markedet er veldig bra, sier en foredler på kontinentet.

Prisene Intrafish har fått opplyst spriker litt for den største fisken, men den er også avhengig av hvilke markeder den skal til. USA og Asia betaler bedre for stor fisk enn EU.

Snittprisene Intrafish har fått oppgitt:

  • 2-3 kg - 42-43 kroner
  • 3-4 kg - 46-47 kroner
  • 4-5 kg - 49-50 kroner
  • 5-6 kg - 50-52 kroner
  • 6 kg+  - 52-55 kroner