Næringsliv

Varelagrene i USA øker

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Artikkel av: Martine Holøien
13. oktober 2017 - 16.04

Tall fra det amerikanske handelsdepartementet viser at lagrene av usolgte varer i USAs detaljhandel, grossister og fabrikker var opp 0,7 prosent på månedsbasis i august 2017, mot en oppgang på 0,2 prosent foregående måned.

Det var ventet at lagrene skulle stige 0,7 prosent sammenlignet med foregående måned, ifølge Bloomberg-estimater.