Næringsliv

Viktige tall fra USA

Foto: AP

Foto: AP

Artikkel av: Martine Holøien
13. oktober 2017 - 14.36

KPI

Amerikanske statistikkmyndigheter viser at konsumprisene i USA var opp 0,5 prosent i september, sammenlignet med august. På årsbasis var indeksen opp 2,2 prosent.

KPI var ventet å stige med 0,6 på månedsbasis og opp 2,3 prosent på årsbasis, ifølge Bloomberg-estimater.

Konsumprisene eksklusiv mat- og energipriser var opp 0,1 prosent på månedsbasis, og opp 1,7 prosent mot samme måned året før.

Eksklusiv mat- og energipriser var indeksen ventet å stige 0,2 prosent på månedsbasis, mens årsveksten var ventet å være 1,8 prosent.

Detaljhandel

Detaljhandelsomsetningen i USA var opp 1,6 prosent på månedsbasis i september 2017. Detaljhandelsomsetningen eksklusive kjøretøysalg opp 1,0 prosent.

Det var ventet at detaljomsetningen ville stige 1,7 prosent på månedsbasis og stige 0,9 prosent eksklusive kjøretøysalg, ifølge Bloomberg-estimater.