Næringsliv

Norsk økonomi vokser mer enn ventet

Artikkel av: Martine Holøien
14. november 2017 - 08.14

Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge steg 0,6 prosent sesongjustert i tredje kvartal 2017, viser kvartalsvis nasjonalregnskap, ifølge Statistisk sentralbyrå tirsdag.

BNP for Fastlands-Norge var ventet å stige 0,5 prosent i kvartalet, ifølge Bloomberg-estimater.

Samlet BNP var opp 0,7 prosent i kvartalet, mot en oppgang på 1,1 prosent foregående kvartal.

BNP for Fastlands-Norge på 0,7 prosent i foregående kvartal ble revidert til en oppgang på 0,6 prosent.

Ifølge SSB var konsumet i husholdninger og ideelle organisasjoner opp 0,6 prosent i tredje kvartal.

Veksten i Fastlands-BNP kommer hovedsakelig fra økt tjenesteproduksjon som for eksempel forretningsmessige tjenester, varehandel og reiseliv, viser SSB til.

Foreløpige beregninger viser at sysselsettingen justert for sesongvariasjoner økte med 0,3 prosent, eller om lag 9.200 personer i tredje kvartal. Sammenlignet med tredje kvartal i 2016 var godt over 30.000 flere personer i arbeid, vises det til.