Næringsliv

Ny SSB-sjef må vente på utvalgsrapport

Finansminister Siv Jensen (Frp) forutsetter at SSBs nye ledelse stiller omorganiseringsprosessen i bero inntil statistikklovutvalget har levert sin rapport.

Birger Vikøren. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix.

Birger Vikøren. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix.

Artikkel av: NTB
18. november 2017 - 13.30

– Det jeg har sagt, er at omorganiseringen av forskningsavdelingen skal stilles i bero i påvente av statistikklovutvalgets rapport. Det oppdraget står ved lag, sier Jensen til NTB.

Utvalget som vurderer statistikkloven og Statistisk sentralbyrås virksomhet, skulle etter planen avgi rapport innen 15. desember, men fristen ble utsatt til mars neste år. Tidligere i uka ble Birger Vikøren (56) midlertidig ansatt som direktør i Statistisk sentralbyrå for en periode på seks måneder.

På spørsmål om hva som vil skje med omorganiseringen i SSB under Vikørens tid, svarer Jensen som følger:

– Vikøren skal selv få sette seg inn i styringen av den etaten han midlertidig er satt til å lede. Så det får vi komme tilbake til, sier finansministeren.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har stilt Jensen en rekke spørsmål om hennes håndtering av saken. Finansministeren arbeider nå med å utforme sine svar.

– Jeg er glad for at disse spørsmålene er stilt. Det gjør det mulig for meg å svare bredt om hele sakens kompleksitet, og det jobber jeg med nå, sier hun.

(©NTB)