Næringsliv

Viktige tall fra eurosonen

Den økonomiske veksten i eurosonen vokser.

Artikkel av: Martine Holøien
14. november 2017 - 11.01

BNP

Sesongjustert statistikk fra EUs statistikkorgan Eurostat viser at BNP i eurosonen var opp 0,6 prosent i tredje kvartal 2017 sammenlignet med foregående kvartal. På årsbasis var BNP-veksten 2,5 prosent.

Det var ikke ventet en revidering fra de foreløpige tallene for tredje kvartal 2017, som viste en vekst på 0,6 prosent på kvartalsbasis og 2,5 prosent på årsbasis.

Industriproduksjon

Statistikk fra Eurostat viser at industriproduksjonen i eurosonen var ned 0,6 prosent på månedsbasis i september.

På årsbasis var den opp 3,3 prosent.

Det var ventet at industriproduksjonen ville være ned 0,6 prosent på månedsbasis og opp 3,2 prosent på årsbasis, ifølge Bloomberg-estimater.

ZEW-fremtidsindeksen i Tyskland

ZEW-fremtidsindeksen i Tyskland var 18,7 poeng i november, mot 17,6 poeng foregående måned.

Det var ventet at indeksen skulle stige til 19,5 poeng, ifølge Bloomberg-estimater.

Vurderingen av den nåværende situasjonen var 88,8 poeng fra 87,0 måneden før. Det var ventet en indeks på 88,0.