Næringsliv

236.000 jobless claims

Antall førstegangssøkere på ledighetstrygd kommer inn lavere enn ventet.

Foto: AP

Foto: AP

Artikkel av: Martine Holøien
7. desember 2017 - 14.34

Ifølge statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet var antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) 236.000 per 2. desember 2017, mot 238.000 uken før.

Det var ventet at antall førstegangssøkende ville være 240.000 personer, ifølge Bloomberg-estimater.

Det løpende gjennomsnitt for de fire seneste ukene var 241.500, mot 242.250 uken før.

Antall personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims) i USA var 1,908 millioner personer, fra reviderte 1,960 millioner uken før (1,957). Tallet var ventet til 1,919 millioner.