Næringsliv

Belastet 36.000 på ni minutter på polsk strippeklubb

Nordmannen krangler nå med Gjensidige Bank om oppgjøret. Saken ble avvist i Finansklagenemnda.

Foto: maxstockphoto / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: maxstockphoto / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Martine Holøien
9. desember 2017 - 10.12

Kortholderen vil ikke vedkjenne seg 20 transaksjoner på tilsammen 68.000 kroner gjort på strippeklubben Obsession i Gdansk i Polen i juli, skriver DN. Han hevder at ansatte ved klubben har gitt ham psykoaktivia i en drink.

Gjensidige Bank mener imidlertid at kortholder må holdes ansvarlig for alle transaksjoner. Banken viser til at alle transaksjonene er autorisert ved bruk av chip og pin, og at kortholder hadde kortene i behold etter det angivelige misbruket.

En natt i juli besøkte kortholderen strippeklubben i Gdansk. Da Visa-kortet ikke fungerte, har kortholderen forklart at han betalte med et Mastercard. Dette er de siste transaksjonene han vedkjenner seg før han ikke husker det som skjedde videre, skriver avisen. Mannen kontaktet banken og fikk sperret kortene.

Finansklagenemnda skriver ifølge DN i sin begrunnelse at den har delt seg i et flertall og et mindretall. Flertallet vil bemerke at selv om det ikke kan utelukkes at kortholderens forklaring er korrekt, har den ikke en slik sannsynlighet ved seg at kortholderens bevisbyrde er oppfylt. Flertallet påpeker at kortholderen hadde begge kortene i behold dagen etter, og ikke hadde mistanke om neddoping eller kortmisbruk før han kvelden dagen etter undersøkte saldoen på kortene. Mindretallet mener at en behandling for domstolene vil gi et bedre bevismessig grunnlag for å treffe en avgjørelse i saken og ville avvise saken. 

Finansklagenemnda konkluderte med at kortholderen kan holdes ansvarlig for samtlige transaksjoner.