Næringsliv

Flere nøkkeltall fra Kina

Nøkkeltall fra Kina tikker inn torsdag morgen.

Artikkel av: Martine Holøien
14. desember 2017 - 06.36

Detaljomsetning

Detaljomsetningen i Kina steg 10,2 prosent i november 2017 på årsbasis, ifølge tall offentliggjort torsdag.

Det var ventet at detaljomsetningen ville stige med 10,3 prosent, ifølge Bloomberg-estimater.

Detaljomsetningen i år til og med november steg 10,3 prosent på årsbasis, mot en ventet oppgang på 10,3 prosent.

Industriproduksjon

Industriproduksjonen steg 6,1 prosent i november på årsbasis.

Det var ventet en vekst på 6,1 prosent, ifølge Bloomberg News-estimater.

Industriproduksjonen var opp 6,6 prosent på årsbasis per oktober, mot en ventet oppgang på 6,6 prosent.

Investeringer

Kinas investeringer i anleggsaktiva i urbane områder steg 7,2 prosent per november på årsbasis.

Det var ventet at investeringene ville stige med 7,2 prosent, ifølge Bloomberg-estimater.