An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Næringsliv

Rentedommen er klar

Norges Bank har avsagt sin rentedom.

Øystein Olsen - Foto: Finansavisen

Øystein Olsen - Foto: Finansavisen

Artikkel av: Martine Holøien
14. desember 2017 - 10.00
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Norges Bank har i dag besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent.

Dette var som ventet. Samtlige Bloomberg-analytikere ventet at Norges Bank ville holde renten i ro, skriver Handelsbanken Capital Markets i sin morgenrapport torsdag.

Fortsatt lav inflasjon

- Det er fortsatt behov for en ekspansiv pengepolitikk. Rentene ute er lave. Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi er fortsatt noe under et normalt nivå. Det er utsikter til at prisveksten holder seg lavere enn 2,5 prosent de neste årene, skriver Norges Bank i en pressemelding.

Oppgangen i norsk økonomi fortsetter, og kapasitetsutnyttingen synes noe høyere enn tidligere lagt til grunn. Prisveksten er lav, men en svakere krone enn ventet i september kan bidra til at prisveksten tar seg raskere opp enn tidligere anslått. Etter hvert som kapasitetsutnyttingen øker, vil trolig også lønnsveksten tilta.

Videre heter det at endringene i utsiktene og risikobildet tilsier samlet sett en noe tidligere renteøkning enn i forrige rapport. Usikkerheten om virkningene av pengepolitikken taler for å gå varsomt frem, også når det blir aktuelt å heve styringsrenten.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Oppjusterer rentebanen

Prognosen for styringsrenten i Pengepolitisk rapport 4/17 ligger på 0,5 prosent frem til høsten neste år og øker deretter gradvis.

- Styringsrenten ble som ventet holdt uendret. Rentebanen ble imidlertid oppjustert, og den første renteøkningen er nå ventet på rentemøte i desember 2018. Svak krone og sterkere vekst globalt er hoveddriverne bak oppjusteringen, og det er få tegn til økt bekymring i Norges Bank for nedgangen i boligmarkedet, skriver analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets i en oppdatering.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.