Næringsliv

Regionalt nettverk

Ser vekst i produksjonen og lønnvekst på 2,5 prosent

Kontaktene i Norges Banks regionale nettverk melder om moderat vekst i produksjonen.

Foto: Finansavisen.

Foto: Finansavisen.

Artikkel av: Øystein Byberg
5. desember 2017 - 10.02
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Kontaktene i Norges Banks regionale nettverk melder om moderat vekst i produksjonen de siste tre månedene. Veksten er lite endret fra perioden før. Kontaktene venter moderat produksjonsvekst også det neste halve året, fremgår det av en melding fra Norges Bank. 

«Kontaktene melder samlet at produksjonsveksten er lite endret siden august. Veksten har vært litt høyere enn bedriftene ventet i forrige runde. Flere bedrifter peker på at aktiviteten i oljesektoren ikke lenger faller. Samlet venter kontaktene om lag uendret produksjonsvekst de neste seks månedene. Enkelte bedrifter viser til at usikkerhet i boligmarkedet demper forventningene», heter det.

Andelen av bedriftene som rapporterer om kapasitetsbegrensninger har økt, men det er ifølge Norges Bank fortsatt en liten andel av kontaktene som melder om knapphet på arbeidskraft. Kontaktene oppgir at sysselsettingen har økt moderat, og de venter moderat sysselsettingsvekst også de neste tre månedene. Samlet anslår kontaktene en årslønnsvekst på 2,5 prosent for inneværende år og 2,6 prosent for 2018.

328 kontaktbedrifter har blitt intervjuet denne runden. Intervjuene ble i hovedsak gjennomført i november.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.