Næringsliv

- Uber er et transportselskap

EU-domstolen konkluderer med at Uber må anses som en transporttjeneste. Det er opp til medlemslandene selv å avgjøre hvordan denne skal reguleres.

Foto: AP Photo/Jeff Chiu.

Foto: AP Photo/Jeff Chiu.

Artikkel av: NTB
20. desember 2017 - 10.13

Domstolen framholder at den tjenesten Uber tilbyr, ikke bare er en formidlingstjeneste.

Tvert imot utgjør appen en integrert del av en helhetlig transporttjeneste. Dermed er ikke Uber å anse som en digital tjeneste, men som en tjeneste på transportområdet.

Konsekvensen er at reglene i EUs direktiv om elektronisk handel ikke er relevante for Uber. Det er opp til medlemslandene å avgjøre hvordan Uber skal reguleres som transportselskap.