Næringsliv

Uendret rente i økonomitung uke, tror storbank

Styringsrenten fra Norges Bank blir mest sannsynlig liggende uendret fram til høsten 2019, tror analytikerne i Norges største bank DNB.

Øystein Olsen - Foto: Finansavisen

Øystein Olsen - Foto: Finansavisen

Artikkel av: NTB
10. desember 2017 - 11.09

Når sentralbanksjef Øystein Olsen legger fram hovedstyrets rentebeslutning torsdag formiddag, er det ventet at den rekordlave styringsrenten på 0,5 prosent blir liggende fast.

Spørsmålet er om det kommer noen nye signaler for fremtidsutsiktene når Norges Bank samtidig legger fram pengepolitisk rapport. Analytikerne i DNB Markets mener at det meste taler for at det ikke blir noen renteheving før i september 2019.

Kronekurs og lønnsvekst

Vekst i antall utlyste stillinger og tegn til stigende formkurve for norsk økonomi generelt er langt fra tilstrekkelig for at det blir noen renteheving med det første, mener DNB-økonomene Kyrre Aamdal og Jeanette Strøm Fjære.

De to peker imidlertid på fire faktorer som kan trekke i motsatt retning:

Hvis kronekursen svekkes ytterligere fra dagens nivåer oppunder 10 kroner for en euro, vil det presse inflasjonen til høyere nivåer enn antatt. Det kan igjen føre til at lønnsveksten stiger mer enn det som til nå er lagt til grunn. I tillegg kan en generell bedring i arbeidsmarkedet føre til økt risiko for at arbeidstakerne blir mer kravstore i lønnsoppgjøret neste år, påpeker Aamdal og Strøm Fjære.

Renter opp ute

I tillegg kan vi oppleve at pengepolitikken strammes inn hos våre viktigste handelspartnere. Den svenske Riksbanken kan komme til å heve renten allerede til sommeren, og med tegn til oppgang i lønnsveksten i euroområdet kan den europeiske sentralbanken ESB finne rom for en renteøkning mot slutten av neste år.

– I et slikt scenario anser vi sannsynligheten for at også Norges Bank hever renten mot slutten av 2018 som relativt høy, heter det i analysen fra Aamdal og Strøm Fjære. De legger til at sannsynligheten for at ESB hever renten likevel er å anse som liten.

Boligmarkedet

Utsiktene for boligmarkedet er den fjerde nøkkelfaktoren som spiller inn. Prisfallet har bremset opp noe i Oslo, men på landsbasis tar det nå lengre tid å selge en bruktbolig enn det har gjort på ni år. DNB-analysen er at boligprisene avtar ytterligere neste år, noe som vil bidra til at gjeldsbyrden for folk flest avtar.

Imidlertid er det en risiko for at prisene i stedet begynner å stige igjen, ikke minst hvis boliglånsforskriften ikke fornyes når den utløper til sommeren. Prisvekst i boligmarkedet vil gjøre sannsynligheten for renteoppgang middels høy, anslår DNB-analytikerne.

Lite sannsynlig

Hver for seg er det lite sannsynlig at disse faktorene – om de skulle inntreffe enkeltvis – vil føre til endret rente i løpet av 2018. Men dersom flere av faktorene inntreffer på en gang, endres bildet og sannsynligheten for renteheving blir større.

– En betydelig bedring i arbeids- og boligmarkedet, og sterkere lønnsvekst, vil trolig også gi en sterkere krone. Det gjør det vanskeligere for Norges Bank å heve renten, mener Aamdal og Strøm Fjære.

Den viktigste enkeltfaktoren som kan trekke i motsatt retning, vil være om ESB hever rentene. Sannsynligheten for det anslår DNBs meglerhus imidlertid bare til mellom 0 og 15 prosent.

Økonomitung uke

Rentemøtet til Norges Bank holdes i en uke preget av flere begivenheter på økonomifronten. Tirsdag er det rentemøte i USA og torsdag er det også rentemøte i Frankfurt med tilhørende prognoser for 2018.

Økonomiuken dras i gang mandag med presentasjon av NHOs konjunkturrapport for fjerde kvartal 2017 og anslag for 2018.

– På tampen av 2017 er det klart at flaks, hardt arbeid og riktige doser politikk har gjort jobben. Veksten er på vei opp og ledigheten er på vei ned. Men mye av drahjelpen, fra blant annet svakere krone, er nå bak oss, heter det i løypemeldingen.

NHO vil i tillegg tjuvstarte med å belyse temaet for NHOs årskonferanse 9. januar med overskriften «verdien av arbeid». Problemstillingen er hvordan bærekraften i velferdsordningene er avhengig av at folk jobber – og at de jobber i virksomheter med høy verdiskaping.

(©NTB)