Næringsliv

105 mill. til forskning innen landbruk og matindustri

Forskningsprosjekter og utredninger innen bærekraftig produksjon, teknologi, mattrygghet, bioøkonomi, og utvikling i landbruket er tildelt 105 millioner kroner.

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: NTB
7. januar 2018 - 06.33

Styrene i Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri ga støtte til 13 forskerprosjekt. De prioriterte prosjekter som undersøker økt bærekraftig matproduksjon basert på norske ressurser, økt og alternativ råstoffutnyttelse av biomasse, reduserte klimagassutslipp og klimatilpasset produksjon, teknologisk utvikling, innovasjon, mattrygghet, helse og samfunn.

Blant disse fikk et prosjekt som tar for seg bærekraftig jordbærproduksjon i plasttunneler 10 millioner kroner, tilpasningsstrategier for økt norsk kornproduksjon i et fremtidig våtere klima fikk 8,4 millioner kroner og robotiserte celler for effektiv produksjon i norsk kjøttindustri fikk 10 millioner kroner. Prosjektene er listet opp på Landbruksdirektoratets hjemmeside.

I tillegg ønsket styrene utredninger som belyser hvilke muligheter som finnes og hvilke utfordringer som må løses for å oppnå verdiskaping og økt konkurransekraft innen landbruk og matindustri.

Prosjektene skal bidra til å nå målene i regjeringens strategi for bioøkonomi. Den fremmer økt verdiskaping og sysselsetting, reduserte klimagassutslipp, og mer effektiv og bærekraftig utnyttelse av fornybare biologiske ressurser.