Næringsliv

Arbeidsledigheten faller

Bedring i eurosonen. 

Artikkel av: Are  Strandli
9. januar 2018 - 11.20

Arbeidsledigheten i eurosonen kom inn på 8,7 prosent i november, ifølge TDN Finans.

Det var akkurat som ventet, ifølge Bloomberg.

Arbeidsledigheten falt dermed fra 8,8 prosent i oktober.

Italia har rapportert foreløpige tall for ledigheten.

I november var den som ventet uendret på 11,0 prosent.