Næringsliv

Britiske tall oppmuntrer

BNP-veksten høyere enn ventet.

AP Photo

AP Photo

Artikkel av: Odd Steinar Parr
26. januar 2018 - 10.57

Foreløpige tall fra britiske statistikkmyndigheter viser at BNP i Storbritannia steg 0,5 prosent fra 3. til 4. kvartal 2017.

Fra 2. til 3. kvartal var veksten 0,4 prosent.

På årsbasis var BNP-veksten 1,5 prosent per 4. kvartal.

Bloomberg-konsensus pekte mot 0,4 og 1,4 prosent oppgang på hhv. kvartals- og årsbasis.

Les mer her.