Næringsliv

- Gjeldsvekst og boligpriser er fortsatt de største risikoene

Høy og økende gjeldsbelastning i husholdningene og høye boligpriser utgjør fortsatt de største risikoene for finansiell stabilitet.

Morten Baltzersen.

Morten Baltzersen.

Artikkel av: Martine Holøien
31. januar 2018 - 14.35

- Gjeldsveksten har holdt seg oppe. Boligprisene har kommet noe ned, med det er ikke snakk om noe krakk. Hovedbildet er det samme, sier Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen til TDN Direkt på Samfunnsøkonomenes valutaseminar 2018 onsdag.

Baltzersen snakket onsdag om makrotilsynsvirkemidler. Han la blant annet vekt på at boliglånsforskriften ikke vil kunne stanse eller nøytralisere en etterspørselsdrevet kredittvekst, men kan i noen grad bidra til å begrense overdreven kredittvekst.

- Høy og økende gjeldsbelastning i husholdningene og høye boligpriser er fortsatt de største risikoene. Bankene har høy direkte og indirekte eksponering mot boligmarkedet, både i form av utlån og gjennom obligasjoner med fortrinnsrett i finansnæringen, sier han. 

Utviklingen i boligmarkedet omtaler han som en normalisering.

- Så langt er det en mild korreksjon og en normalisering av opphetet marked, der hovedårsaken er en kraftig forutgående prisoppgang, sier Baltzersen.

Videre sier han at innstrammingen i boliglånsforskriften har bidratt til en strammere utlånspraksis, men det er fortsatt høy gjeldsvekst. Prisene kan falle videre, uten at det vil være et krakk, men de kan også ta seg opp som følge av fortsatt lave renter og vekst i økonomien.