An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Næringsliv

- Har ikke sett så gode tall siden årene før finanskrisen

FNI-indeksen viser at norsk økonomi fortsetter oppgangen etter oljenedturen.

Professor Hilde C. Bjørnland ved Handelshøyskolen BI og Norgessjef i Retriever Espen Viskjer.

Professor Hilde C. Bjørnland ved Handelshøyskolen BI og Norgessjef i Retriever Espen Viskjer.

Artikkel av: Martine Holøien
8. januar 2018 - 12.36

FNI-indeksen (Financial News Index), konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI, ble sist oppdatert 31. desember i år.

FNI-indeksen viser en sterk oppgangsperiode for helåret 2017, med vekstrater som ligger godt over nivåene fra nær foregående år. Faktisk må vi helt tilbake til årene før finanskrisen for å finne slike positive tall. Samtidig viser tall for desember at veksten har avtatt noe i desember, og ligger ved utgangen av året rett over snitt.

Indeksen viser dermed at norsk økonomi fortsetter oppgangen etter oljenedturen, dog ikke lenger med tiltagende vekst. Ifølge FNI var det i 2014 og 2015 betydelig tilbakeslag før konjunkturene snudde oppover fra midten av 2016. Veksten har tiltatt gjennom 2016, særlig siden i sommer. Med avtagende vekst i desember kan vi nå se starten på en mer normal vekstperiode. Fortsatt er det imidlertid betydelig usikkerhet, men skulle fallet i indeksen vi observerer for desember 2017 fortsette inn i 2018 er vi igjen inne i en periode med lavere vekst enn vanlig.

Fortsatt er det mange av de samme temaene fra tidligere i høst som påvirker indeksen. Oppstartsbedrifter og statistikk er nyheter som drar FNI-indeksen mer opp en før. Turisme bidrar også positivt, men mindre enn før. Varehandel og pengepolitikk derimot drar FNI-indeksen mer ned enn før. Oljeservice drar også FNI indeksen ned, men i avtagende grad.