An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Næringsliv

Hvordan påvirker AKU-tallene rentebeslutningen?

Jeanette Strøm Fjære, DNB Markets. Foto: Are Haram/Finansavisen.

Jeanette Strøm Fjære, DNB Markets. Foto: Are Haram/Finansavisen.

Artikkel av: Martine Holøien
3. januar 2018 - 09.22
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

«Som ventet var AKU-ledigheten uendret i oktober etter et fall måneden før», skriver analytiker i DNB Jeanette Strøm Fjære i en kommentar.

Sysselsettingen tar seg opp

Videre skriver hun at ledigheten lenge har vært på en nedadgående trend, mens sysselsettingen har vært ganske flat.

«Nå viser sysselsettingen i AKU også tegn til å ta seg noe opp, i tråd med nasjonalregnskapstallene som lenge har vist en oppgang i sysselsettingen», opplyser Strøm Fjære.

Analytikeren tror ikke at tallene endrer sentralbankens vurderinger av arbeidsmarkedet nevneverdig. Hun peker på at Norges Bank legger mer vekt på de registrerte ledighetstallene fra NAV.

Renteheving i september 2019

Norges Bank signaliserte i forrige pengepolitiske rapport en renteheving i desember 2018.

«Vi tror imidlertid hevingen kommer først i september 2019 da vi venter et svakere boligmarked i 2018 og lavere lønnsvekst lenger frem enn Norges Bank venter», skriver Strøm Fjære.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.