Næringsliv

Mange barnevernsansatte har solgt private barnevernstjenester

Minst 59 ansatte i barnevernet har de siste fem årene solgt eller selger private barnevernstjenester.

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: NTB
14. januar 2018 - 12.27

Salget av private barnevernstjenester har skjedd samtidig som de jobber eller har jobbet for det offentlige barnevernet, skriver VG.

Ifølge VG innebærer dette at enkeltpersoner kan sitte på begge sider av bordet når kontrakter skal inngås og offentlige penger fordeles.

– Vi mener at vi må ha en bedre kontroll enn det som ligger i dagens regelverk. Her er det regelverket som begrenser muligheten til kontroll, og vi som arbeidsgiver trenger en bedre kontroll, sier direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

VGs kartlegging av ansatte i offentlig og kommunalt barnevern viser at 211 ansatte eier eller har sentrale roller i private selskaper, som ifølge Brønnøysundregistrene driver med barnevern. Gjennomgangen viser at flere har lederstillinger i det kommunale eller statlige barnevernet.

(©NTB)