Næringsliv

- Tallene fra Norsk Industri viser at det går bra

- Det er en god start på 2018, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en kommentar til den ferske konjunkturrapporten fra Norsk Industri.

Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Håkon Jacobsen / Nærings- og fiskeridepartementet.

Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Håkon Jacobsen / Nærings- og fiskeridepartementet.

Artikkel av: Øystein Byberg
31. januar 2018 - 12.59

Industrien forventer fire til fem prosent økt omsetning i inneværende år. I historisk sammenheng er dette ikke en sprek vekst, men det er bra tall, gitt de årene vi har lagt bak oss, sa direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri da han presenterte årets Konjunkturrapport onsdag.

Han understreket at det er stor sprik i tallmaterialet Norsk Industri har fått inn og at medlemsbedriftene grovt kan karakteriseres slik:

  • Flere har vekst i 2017 og 2018 og er åpenbart godt posisjonert
  • Noen prosjektbaserte bedrifter har svært volatil ordreinngang. Noen av disse hadde eksempelvis et bra år i 2016, reduksjon i fjor og er i år tilbake på 2016-nivå
  • Noen har relativt flat omsetning i alle de årene vi her snakker om
  • Noen har redusert omsetning over de siste årene

- Tallene fra Norsk Industri viser at det går bra i bedriftene og at de er optimistiske. Industrien forventer en vekst i omsetning på rundt 5 prosent det neste året, og en svak økning i sysselsettingen. Det er en god start på 2018 fordi gode nyheter for norsk næringsliv er gode nyheter for vår felles velferd, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en kommentar.  

- Jeg registrerer også at ledigheten nå faller raskest i de tradisjonelle oljefylkene. Det er gode nyheter for dem som har hatt det tøft i oljenæringen, sier han.

-  Norske industribedrifter er inne i en periode med store endringer. To av tre sier at de i år og neste år vil satse på både nye produkter i etablerte markeder og etablerte produkter i nye markeder. Dette bekrefter bildet i regjeringens egen Industrimelding om at industrien er villig til å omstille og endre seg, sier Røe Isaksen.