Næringsliv

115 jobber ryker i Telenor

Omorganisering innebærer en bemanningsreduksjon på 115 årsverk i Telenor Norge

Berit Svendsen - Foto: Finansavisen

Berit Svendsen - Foto: Finansavisen

Artikkel av: Øystein Byberg
6. februar 2018 - 13.05

Telenor omorganiserer deler av teknologidivisjonen i Telenor Norge. Endringene iverksettes for å sikre en fortsatt sterk teknologi- og tjenesteutvikling, heter det i en melding fra Telenor.

− Telenor skal lede an i det digitale skiftet i en tøff konkurransesituasjon. Det gjør at vi må endre måten vi jobber på og redusere kostnader, sier Berit Svendsen, leder for Telenor Norge.

Omorganiseringen innebærer en bemanningsreduksjon på 115 årsverk i teknologidivisjonen i Telenor Norge, som totalt har i overkant av 900 ansatte.

Endringene i teknologidivisjonen ble kunngjort på enhetsmøter internt i dag. De største strukturelle endringene skjer innen IT. 

− Det er krevende å gjøre endringer som medfører at gode kolleger mister jobben. Vår viktigste prioritering nå er å ivareta medarbeidere som står i en krevende omorganisering, samt sørge for en god prosess for de som blir berørt, sier Svendsen i meldingen.

En del av bemanningsreduksjonen vil kunne løses med naturlig avgang, mens øvrige vil få tilbud om sluttavtale med omstillingsbistand.

Ny strømlinjeformet IT-organisasjon og innføring av nye arbeidsformer skal gi økt produktivitet. IT skal fortsatt være en av de viktigste driverne for å lede an den raske teknologiutviklingen vi nå står ovenfor.

Den nye organisasjonen skal være på plass 1. april.