Næringsliv

Byggebransjen revolusjoneres av ny teknologi

Illustrasjon - Bygging av Munchmuseet og kontorbygg i Bjørvika i Oslo, februar 2018. I 2020 vil de fleste store bygningene være ferdige og klare for innflytning. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Illustrasjon - Bygging av Munchmuseet og kontorbygg i Bjørvika i Oslo, februar 2018. I 2020 vil de fleste store bygningene være ferdige og klare for innflytning. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Artikkel av: Glenn Arnesen, CEO i IFS Scandinavia
22. februar 2018 - 08.57

Fabrikkproduserte hus og moduler blir mer og mer brukt. Samtidig sliter bransjen nå med manglende arbeidskraft og konsekvensene fra økt globalisering.

Glenn Arnesen, IFS Scandinavia - Foto: Selskapet

Manglende arbeidskraft truer veksten i hele verden. En ny undersøkelse fra konsulentfirmaet Turner & Townsend viser at 23 av 43 markeder lider av mangel på kompetanse. Det er 20 mer enn fjoråret. Det kan få store konsekvenser for bygg og anleggsbransjen.

Kun fire regioner har rapportert om et overskudd: Muscat, Perth, Santiago og São Paulo. Rapporten “Shaping the future of construction” fra Verdens økonomiske forum, viser en 19 prosents nedgang i produktiviteten til amerikansk byggebransje siden 1964. I Storbritannias fikk den statsbestilte undersøkelsen  “Farmer Review” alarmklokkene til å ringe. Den viser at kostnadene går opp og produktiviteten synker på grunn av manglende kompetanse.

Men den viser også håp. Spesifikt innen sammenslåing av produksjon og byggefirmaer. For eksempel slik GSK sin «fabrikk på boks», designet av studioet Bryden Wood. En fargekodet lettmontert medisinfabrikk laget med utgangspunkt i «business information modelling» (BIM).

Den perfekte stormen kommer

Jeg tror vi får den perfekte stormen i år, av en aldrende arbeidsstyrke, manglende arbeidskraft og sterkere  globale restriksjoner på flyten av arbeidskraft. Dette vil bare tilrettelegge for nye byggprodukter som moduler. Staten må snart innse at det er viktig at det skapes jobber i byggebransjen, som også må endres fundamentalt

Bruken av modulbygg forventes å vokse med seks prosent globalt innen 2022. På dette feltet er Sverige en god modell. Rundt 84 prosent av hus i Skandinavia benytter nå prefabrikerte tømmerelementer. I USA, Australia og Storbritannia er andelen bare fem prosent. Dette gjør Sverige til en verdensleder.  

I Japan er rundt en fjerdedel av alle nye hus prefabrikerte. Markedslederne Sekisui House og Daiwa House, og varehandelsgiganten Muji har alle begynt å utvikle moduler nå. Toyota har gjort det i over 20 år. Japan verdsetter moduler for sin kvalitet og effektivitet. De gjør at man blir fullstendig kvitt justeringer i siste minutt, som er svært vanlig i mange byggeprosjekter.

Fra 1963 til 2014 har det blitt produsert ni millioner prefabrikerte hjem i Japan. Med stadig mindre tilgang på arbeidskraft og et marked som krever raskere og billigere bygging, blir det essensielt å investere i riktige teknologi og finne partnere som kan tilrettelegge for moderne bygg og produksjon.

Globaliseringen kommer til å øke bruken av importerte deler med 20 prosent innen fem år. Ekstern byggproduksjon vil også stimulere til mer internasjonalt samarbeid. Nå utføres 95 prosent av alle byggeprosjekter av lokale firmaer med lokale materialer. Dette endrer seg. Store skreddersydde komponenter vil bli brukt mer og mer globalt. Det gir økt konkurranse og inntjeningsmuligheter og vil medføre et stort skifte for en industri som til nå har vært forskjellig fra land til land.

Trosser nasjonaløkonomien

Spania har vesentlig lavere bruttonasjonalprodukt enn USA og Storbritannia. Likevel har de syv av verdens 100 største byggeselskaper. Landets økonomi har tatt av livet av en rekke bedrifter, men landets byggenæring har klart seg bemerkelsesverdig bra.  Det er fordi spanske byggeselskaper ofte er en global partner. Det reduserer risikoen for at en sviktende nasjonaløkonomi rammer bedriftene. Her er den spanske byggebransjens tradisjon for samarbeid en sterk konkurransefordel.

Nye teknologier gjør det også lettere å tjene penger. 3D-printing minsker utgiftene til materialer og lange transportruter. Med slik teknologi kan man fokusere mer på utveksling av kunnskap og ferdigheter, i stedet for transport.

Dette er et sammenvevd trendbilde. Entreprenører må jobbe hardt for å sikre seg riktig kompetanse for morgendagens forretningsmodeller med modulbygg og integrert produksjon. De vil snart våkne opp til en industri som bare blir mer og mer global. Aktørene som forstår dette vil være vinnerne.