Næringsliv

De mest innovative landene i verden

De nordiske landene er godt representert på innovasjonsindeksen for 2018.

Artikkel av: Martine Holøien
7. februar 2018 - 14.55

«Det er noe ved de nordiske landene», skrev Bloomberg da det presenterte sin innovasjonsindeks for 2017, ifølge Business Insider. I innovasjonsindeksen for 2018 er de nordiske nasjonene god representert.

Indeksen rangerer landene basert på syv likevektede beregninger ved hjelp av data samlet inn fra økonomiske institusjoner som Verdensbanken og IMF: FoU-intensitet, produksjonsverdi, produktivitet, høyteknologisk tetthet, effektivitet av høyere utdanning, konsentrasjonen av forskning og patentaktivitet.

De 15 mest innovative nasjonene i verden:

1. Sør-Korea
2. Sverige
3. Singapore
4. Tyskland
5. Sveits
6. Japan
7. Finland
8. Danmark
9. Frankrike
10. Israel
11. USA
12. Østerrike
13. Irland
14. Belgia
15. Norge

Det er flere land som utmerker seg spesielt på noen områder.

Irland utmerker seg spesielt når det kommer til både verdiskapning og produktivitet. Konsentrasjonen av forskere er best i Israel, etterfulgt av Danmark.

Sverige klarer å holde andreplassen, men det området som Sverige virkelig utmerker seg, er FoU-intensitet - hvor landet er rangert som nummer fire i verden.

Når vi ser på Norden som helhet, er de sterkeste områdene FoU, forskerkonsentrasjon og patentaktivitet.